1399/12/16

در این معضل اوضاع بین شمال و جنوب و در شرایطی که فصل سفرهای نوروزی به زودی فرا می رسد ، زمان تصمیم گیری دشوار برای مسئولان و مردم فرا رسیده است. تصمیم گیری برای سفر یا نه تصمیم برای تمدید یا افزایش محدودیت های سفر یا اجازه سفر با مدیریت.